Gọi điện- Zalo : 0902.141.599
Sóng nhựa,rổ nhựa HS022
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 6 tháng
Số lượng:
Chia sẻ:
Thông số kỹ thuật
Kích thước (External) Số bánh xe
850 x 630 x 525 mm ± 10 mm 8

Màu

 
Đỏ
 
Dương

Sóng nhựa,rổ nhựa HS002 Sóng nhựa,rổ nhựa HS002 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS004 Sóng nhựa,rổ nhựa HS004 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS005 Sóng nhựa,rổ nhựa HS005 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS008 Sóng nhựa,rổ nhựa HS008 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS009 Sóng nhựa,rổ nhựa HS009 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS010 Sóng nhựa,rổ nhựa HS010 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS011 Sóng nhựa,rổ nhựa HS011 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS012 Sóng nhựa,rổ nhựa HS012 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS013 Sóng nhựa,rổ nhựa HS013 Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS014 Sóng nhựa,rổ nhựa HS014 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS018 Sóng nhựa,rổ nhựa HS018 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS020 Sóng nhựa,rổ nhựa HS020 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS015 Sóng nhựa,rổ nhựa HS015 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS0199 Sóng nhựa,rổ nhựa HS0199 6 tháng Liên hệ
Thu nhỏ
- Gọi điện- Zalo : 0902.141.599
- Giao dịch: 8h-18h, đặt hàng online 24/24