Gọi điện- Zalo : 0902.141.599
THÙNG NHỰA C2
Giá: Liên hệ
Bảo hành:
Số lượng:
Chia sẻ:
Thùng nhựa C2 có 5 bánh xe
Kích thước ngoài: 780x498x449 mm
Kích thước trong: 742x459x422 mm
Sóng nhựa,rổ nhựa HS002 Sóng nhựa,rổ nhựa HS002 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS004 Sóng nhựa,rổ nhựa HS004 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS005 Sóng nhựa,rổ nhựa HS005 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS008 Sóng nhựa,rổ nhựa HS008 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS009 Sóng nhựa,rổ nhựa HS009 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS010 Sóng nhựa,rổ nhựa HS010 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS011 Sóng nhựa,rổ nhựa HS011 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS012 Sóng nhựa,rổ nhựa HS012 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS013 Sóng nhựa,rổ nhựa HS013 Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS014 Sóng nhựa,rổ nhựa HS014 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS018 Sóng nhựa,rổ nhựa HS018 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS020 Sóng nhựa,rổ nhựa HS020 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS034 Sóng nhựa,rổ nhựa HS034 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS015 Sóng nhựa,rổ nhựa HS015 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS0199 Sóng nhựa,rổ nhựa HS0199 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS022 Sóng nhựa,rổ nhựa HS022 6 tháng Liên hệ
THÙNG NHỰA C1 THÙNG NHỰA C1 Liên hệ
THÙNG NHỰA C3 THÙNG NHỰA C3 Liên hệ
Thu nhỏ
- Gọi điện- Zalo : 0902.141.599
- Giao dịch: 8h-18h, đặt hàng online 24/24