Hotline: 0902.141.599 - 0906 19 37 88
HỘP NHỰA A5
Giá: Liên hệ
Bảo hành:
Số lượng:
Chia sẻ:
Hộp nhựa công nghiệp A5
Kích thước ngoài: 198x135x90 mm
Kích thước trong: 180x111x86 mm
Màu sắc: xanh, đỏ, vàng ...

Sóng nhựa,rổ nhựa HS003 Sóng nhựa,rổ nhựa HS003 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS006 Sóng nhựa,rổ nhựa HS006 Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS017 Sóng nhựa,rổ nhựa HS017 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS007 Sóng nhựa,rổ nhựa HS007 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS019 Sóng nhựa,rổ nhựa HS019 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS025 Sóng nhựa,rổ nhựa HS025 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS026 Sóng nhựa,rổ nhựa HS026 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa HS028 Sóng nhựa,rổ nhựa HS028 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa KPT01 Sóng nhựa,rổ nhựa KPT01 6 tháng Liên hệ
Sóng nhựa,rổ nhựa KPT02 Sóng nhựa,rổ nhựa KPT02 6 tháng Liên hệ
HỘP NHỰA A2 HỘP NHỰA A2 Liên hệ
HỘP NHỰA A3 HỘP NHỰA A3 Liên hệ
HỘP NHỰA A4 HỘP NHỰA A4 Liên hệ
HỘP NHỰA A6 HỘP NHỰA A6 Liên hệ
HỘP NHỰA A7 HỘP NHỰA A7 Liên hệ
HỘP NHỰA A8 HỘP NHỰA A8 Liên hệ
HỘP NHỰA A9 HỘP NHỰA A9 Liên hệ
THÙNG NHỰA B1 THÙNG NHỰA B1 Liên hệ
THÙNG NHỰA B2 THÙNG NHỰA B2 Liên hệ
THÙNG NHỰA B3 THÙNG NHỰA B3 Liên hệ
Thu nhỏ
- Hotline: 0902.141.599 - 0906 19 37 88
- Giao dịch: 8h-18h, đặt hàng online 24/24